18.02.2017. održana Skupština HKSOI

18.02.2017. održana je redovna godišnja Skupština HKSOI, na kojoj su usvojene sve točke dnevnog reda;

1.   OTVARANJE SKUPŠTINE

2.   IZBOR RADNIH TIJELA;

– Zapisničar

– Ovjerovitelji zapisnika (2 člana)

– Verifikacijsko povjerenstvo (2 člana)

3.   USVAJANJE DNEVNOG REDA

4.   PRIJEDLOG POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE HKSOI I USVAJANJE

5.   USVAJANJE ZAPISNIKA;

– Redovne Skupštine HKSOI održane 09.04.2016.

6.    PODNESAK IZVJEŠTAJA;

– Izvještaj Predsjednika;  Izvještaj o radu i sportski izvještaj

– Financijski izvještaj

7.    USVAJANJE IZVJEŠTAJA

8.    PRIJEDLOG DOPUNE STATUTA HKSOI I USVAJANJE

9.    PRIJEDLOG PROGRAMA ZA NAREDNO RAZDOBLJE I USVAJANJE PROGRAMA

10.  PREDSTAVLJANJE NOVIH ČLANICA HKSOI

11.  PITANJA I PRIJEDLOZI