Preuzimanje dokumenata

Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (PDF)

Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (PDF)

Preuzmite zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (PDF)

Preuzmi
Privola HKSOI (DOCX)

Privola HKSOI (DOCX)

Preuzmite privolu u DOCX formatu

Preuzmi
Privola HKSOI (PDF)

Privola HKSOI (PDF)

Preuzmite privolu u PDF formatu

Preuzmi
Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPP (PDF)

Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPP (PDF)

Preuzmite upitnik u PDF formatu

Preuzmi