I. kolo Croatia Cup-a i Karoca Dressage Cupa, Zagreb

Na I. kolu natjecanja Croatia Cup i Karoca Dressage Cup, koji je održan 06.-07.04.2019. u Zagrebu u organizaciji Konjičkog kluba Karoca, prisustvovao je jahač Karlo Hruškač (KK Garestin) na kobili Santi. U otvorenoj utakmici za osobe s invaliditetom, Karlo je odjahao Individual Championship Test sa rezultatom 59,559%. Karlo je natjecatelj kategoriziran u II. Kategoriju.