Izborna Skupština HKSOI

Dana 10.03.2018.g. u Koprivnici održana je Izborna Skupština HKSOI. Za predsjednika HKSOI jednoglasno je izabran g. Zlatko Kavur na mandatno razdoblje 2018.-2022. Za članove Izvršnog odbora HKSOI jednoglasno su izabrani g. Saša Tuksar (Krila – terapijsko jahanje) i g. Damir Maršanić (KK Vodičajna), predsjednik Izvršnog odbora je g. Zlatko Kavur (KK Koprivnica).