NATJEČAJ

 ZA IZBORNIKA U DRESURNOM JAHANJU ZA OSOBE S INVALIDITETOM – HKSOI

Temeljem odluke Izvršnog odbora Hrvatskog konjičkog saveza osoba s invaliditetom (HKSOI) od dana 23.03.2017., raspisuje se natječaj za Izbornika u dresurnom jahanju za osobe s invaliditetom.

 

OBAVEZNI UVIJETI:

(1) Državljanstvo Republike Hrvatske

(2) Izraditi program rada za izborno razdoblje

(3) Aktivno znanje engleskog jezika, kao službenog jezika IPC-a/IBSA-e

(4) VSS kineziološkog ili sportskog usmjerenja, ili

(5) Imati diplomu Trenera prvostupnika za sport za koji se natječe, ili

(6) Imati trenersku licencu svjetskih ili europskih udruženja određenog sporta, za sport za

koji se natječe, ili

(7) Imati osvojenu medalju na paraolimpijskim igrama, ili svjetskim ili europskim seniorskim

prvenstvima i završeno stručno osposobljavanje za rad u sportu u ustanovi za

osposobljavanje kadra za rad u sportu, ili

(8) 15 godina trenerskog iskustva i završeno stručno osposobljavanje za rad u sportu u

ustanovi za osposobljavanje kadra za rad u sportu

(9) Osoba imenovana izbornikom, osim gore navedenih obveznih uvjeta, u pravilu, mora

ispunjavati i sljedeće uvjete:

a) Imati iskustvo u sportu osoba sa invaliditetom;

b) poznavati sport, sprave i pomagala kao i specifična tehničko ortopedska pomagala

koja se koriste u navedenom sportu;

c) Poznavati osnovne i specifične elemente organizacije i provođenja priprema i

treninga;

d) Znati koristiti računalo i posebno programe za pisanje, slanje i primanje elektronske

pošte i pregled interneta; Poželjno je da posjeduje osobno računalo i ima otvorenu

adresu za prijam i slanje elektronske pošte.

e) Aktivno sudjelovati u radu i izvršavanju programskih i radnih zadataka postavljenih

po Stručnoj komisiji i drugim tijelima HPO-a.

 

 

  • Prijava na natječaj, zajedno s dokazima o ispunjavanju obaveznih uvjeta šalju se isključivo putem pošte na adresu:

Hrvatski konjički savez osoba s invaliditetom  

(s naznakom „PRIJAVA NA NATJEČAJ“)

          Hercegovačka 1, 48 000 Koprivnica.

  • Dan objave natječaja: 24.03.2017.
  • Rok za dostavu prijava je 09.04.2017. Naknadno pristigla ili nepotpuna dokumentacija, neće se razmatrati. O rezultatima izbora, kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

                                                                                                                                                                                        PREDSJEDNIK HKSOI

                                                                                                                                                                                                  Zlatko Kavur