Program “Barbara”

Razvojni program saveza

Program „Barbara – prikaz dostignuća“

Program razvoja dresurnog jahanja za osobe s invaliditetom pod nazivom „Prikaz mogućnosti i dostignuća“ (od 2013.g. promijenjen naziv u Program „Barbara – prikaz dostugnuća“) provodi se od 2010.g. kao interno natjecanje unutar klubova/udruga članica saveza.

13.05.2015.g. Program „Barbara-prikaz dostignuća“ uvodi se u Pravilnik o održavanju natjecanja u dresurnom jahanju za osobe s invaliditetom saveza, kao natjecanje „B“ kategorije.
Cilj održavanja ove manifestacije je jačanje partnerstva civilnog društva, javnog i privatnog sektora u razvoju konjičkog sporta osoba s invaliditetom, motiviranje osoba s invaliditetom za uključivanje u širu zajednicu, pogotovo angažiranje što većeg broja u konjički sport. Manifestaciju organiziraju klubovi/udruge članice saveza na svojim radnim prostorima, a financijski pomaže Hrvatski paraolimpijski odbor unutar razvojnih programa nacionalnih saveza. Učesnicima se omogućuje natjecanje lakših utakmica (testova) što ih vodi lakšem savladavanju kasnijih težih testova (FEI). Svi učesnici primaju počasne nagrade.

Rezultat provedbe Programa “Barbara” po klubovima članicama saveza svakako je otkrivanje potencijalnih natjecatelja za Državno Prvenstvo u dresurnom jahanju za osobe s invaliditetom, kao i ostvariti socijalni dijalog članova saveza s ostalim partnerima u zajednici poboljšanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom pri bavljenju konjičkim sportom.