O savezu

Hrvatski konjički savez za paradresurno jahanje

nacionalni savez konjičkih klubova, udruga i saveza osoba s invaliditetom

Hrvatski konjički savez za paradresurno jahanje je nacionalni savez konjičkih klubova, udruga i saveza osoba s invaliditetom, čiji se članovi bave dresurnim i drugim sportskim jahanjem.

Hrvatski konjički savez za paradresurno jahanje član je Hrvatskog paraolimpijskog odbora, te je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja konjičkog sporta osoba s invaliditetom na nacionalnoj razini i u inozemstvu.

Savez je nestranačka i neprofitna nacionalna sportska udruga, koja se ustrojava prema paraolimpijskim standardima i načelima međunarodnog paraolimpijskog pokreta, te potrebama hrvatskog konjičkog sporta osoba s invaliditetom.

Savez ne dopušta diskriminaciju s obzirom na rasu, boju, spol, jezik, vjeru, političko i drugo uvjerenje, narodno, etničko ili socijalno podrijetlo, imovinu, sindikalno članstvo, a posebno po vrsti i uzroku invalidnosti te kršenja slobode i prava čovjeka i građanina.