Održana Izborna Skupština HKSOI

14.03.2014. Održana je Izborna Skupština Hrvatskog konjičkog saveza osoba s invaliditetom. Skupštini su prisustvovali predstavnici članica HKSOI; Klub za dresurno jahanje za osobe s invaliditetom “Pegaz” Rijeka, Krila-terapijsko jahanje udruga osoba sa cerebralnom i dječjom paralizom, Konjički klub “Hidalgo” i  Konjički klub “Koprivnica”. Ispred Hrvatskog paraolimpijskog odbora skupštini je prisustvovala potpredsjednica HPO-a gđa. Barbara Fuček-Leško.  Na Skupštini su usvojeni Izvještaji Predsjednika saveza, Predsjednice nadzornog odbora, Godišnji financijski izvještaj, te Sportski izvještaj. Izabrana su nova tijela saveza za mandatno razdoblje od 2014.-2018.g. u slijedećem sastavu:

Predsjednik HKSOI:    g. Zlatko Kavur

Predsjenica Nadzornog odbora HKSOI:    gđa. Mirjana Stojnović

Izvršni odbor HKSOI:    g.Zlatko Kavur (predsjednik), gđa. Sanja Olujić i                                                                                             g. SašaTuksar