Otvoren natječaj za Izbornika HKSOI 2021-2024

Predmet: Natječaj za Izbornika/Izbornicu Hrvatskog konjičkog saveza osoba s invaliditetom 2021. – 2024.

Temeljem naputka Hrvatskog paraolimpijskog odbora te Pravilnika o stručnom radu Hrvatskog paraolimpijskog odbora, raspisan je natječaj za Izbornika Hrvatskog konjičkog saveza osoba s invaliditetom.

Hrvatski konjički savez osoba s invaliditetom (dalje u tekstu : HKSOI) objavljuje;

 

Natječaj za izbor izbornika/cu Hrvatskog konjičkog saveza

 osoba s invaliditetom u ciklusu POI Pariz 2024.

 

 1. 1. Obvezni uvjeti:
 2. Državljanstvo Republike Hrvatske;
 3. izraditi program rada za izborno razdoblje;
 4. dostaviti dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika, kao službenog jezika IPC-a;
 5. VSS kineziološkog ili sportskog usmjerenja, ili
 6. imati diplomu trenera prvostupnika za sport za koji se natječe, ili
 7. imati trenersku licencu svjetskih ili europskih udruženja određenog sporta, za sport za koji se natječe, ili
 8. imati osvojenu medalju na paraolimpijskim igrama, ili svjetskim ili europskim seniorskim prvenstvima osoba s invaliditetom i završeno stručno osposobljavanje za rad u sportu u ustanovi za osposobljavanje kadra za rad u sportu, ili
 9. ispunjavati uvjete za obavljanje stručnih poslova u sportu propisane odredbom članka 9. Zakona o sportu.
 10. Posebni uvjeti- osoba imenovana izbornikom, osim gore navedenih obveznih uvjeta, u pravilu, mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
 11. Imati iskustvo u sportu osoba s invaliditetom;
 12. poznavati sport, sprave i pomagala kao i specifična tehničko-ortopedska pomagala koja se koriste u navedenom sportu osoba s invaliditetom;
 13. poznavati osnovne i specifične elemente organizacije i provođenja priprema i treninga;
 14. raspolaže znanjem o korištenju osobnog računala i posebno programa za pisanje, slanje i primanje elektroničke pošte i pregled interneta;
 15. poželjno je da posjeduje osobno računalo i ima otvorenu adresu za prijam i slanje elektroničke pošte i
 16. aktivno sudjeluje u radu i izvršavanju programskih i radnih zadataka postavljenih po Stručnoj komisiji i drugim tijelima HPO-a.

Ukoliko niti jedan od kandidata ne ispunjava neki od postavljenih obveznih uvjeta HPO može imenovati osobu koja zadovoljava posebne uvjete uz uvjet ispunjavanja obveznih uvjeta u zadanom roku. Prednost će imati kandidat s najbolje ocjenjenim programom uz istovjetno ispunjenje svih uvjeta.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju obaveznih uvjeta šalju se na e-mail adresu HKSOI; hksoi@kc.t-com.hr

Rok za dostavu prijava je 15 dana od dana objave natječaja (10. studenog 2021.). Naknadno pristigla ili nepotpuna dokumentacija, neće se razmatrati. O rezultatima izbora, kandidati će biti pisano obaviješteni nakon dobivanja suglasnosti za imenovanje izbornika HKSOI-a, od strane Hrvatskog paraolimpijskog odbora.

Natječaj je objavljen 27.10.2021.

Predsjednik HKSOI, Zlatko Kavur