Redovna godišnja Skupština HKSOI

Prema odluci IO HKSOI od 10.siječnja.2017. godine, Redovna godišnja Skupština Hrvatskog konjičkog saveza osoba s invaliditetom održati će se 18.02.2017.g. u Koprivnici.