Redovna godišnja Skupština HKSOI

Dana 22.03.2021. Izvršni odbor Hrvatskog konjičkog saveza osoba s invaliditetom (HKSOI) donosi jednoglasnu

O D L U K U

o održavanju Redovne godišnje Skupštine elektronskim putem (e-mail) zbog epidemioloških razloga uzrokovanih pojavom virusa COVID-19. Skupština će se održati na način da Ured HKSOI dostavi članicama svu potrebnu dokumentaciju uz Glasački listić i Dnevni red. Skupština se otvara dostavom dokumentacije, a završava pet dana nakon dostave Poziva.

P O Z I V

Članice, odnosno odgovorna osoba dužna je pregledati dostavljene materijale te ovjereni Glasački listić dostaviti u HKSOI najkasnije do 02.04.2021. do 12:00 sati.

 

Dnevni red

 1. Usvajanje Zapisnika sa Redovne godišnje Skupštine HKSOI održane 23.02.2020.g.
 2. Usvajanje Financijskog izvješća HKSOI – BILANCE za 2020.g.
 3. Usvajanje Izvješća o radu HKSOI za 2020.g.
 4. Usvajanje Plana aktivnosti HKSOI za 2021.g.

 

Redovna godišnja Skupština HKSOI zaključena je prema Pozivu i Glasačkim listićima;

 1. KDJ OI Pegaz, Rijeka
 2. KK Satir, Vinkovci
 3. KK Ana, Senj
 4. Krila – terapijsko jahanje, Sesvete
 5. Udruga Korak dalje, Daruvar
 6. KK Vodičajna, Lukeži
 7. KK Sv. Eufemija, Rovinj
 8. Udruga MOGU, Osijek
 9. KK Alkar 1968, Sinj
 10. Osmijeh- terapijsko jahanje, Peteranec

Od ukupno 12 članica HKSOI, 10 članica je glasalo ZA po točkama Dnevnog reda.