Redovna godišnja Skupština HKSOI

Redovna godišnja Skupština HKSOI održati će se 09.04.2016.g. u Koprivnici. Skupština će sa svojim radom započeti u 11:00 sati u restoranu “Klas”.

Dnevni red Skupštine:

1. OTVARANJE SKUPŠTINE
2. IZBOR RADNIH TIJELA;
– Zapisničar
– Ovjerovitelji zapisnika (2 člana)
– Verifikacijsko povjerenstvo (2 člana)
3. USVAJANJE DNEVNOG REDA
4. USVAJANJE ZAPISNIKA;
– Redovne Skupštine HKSOI održane 28.03.2015. i  Izvanredne Skupštine HKSOI održane 29.09.2015.

5. PODNESAK IZVJEŠTAJA; – Izvještaj Predsjednika; Izvještaj o radu i sportski izvještaj – Financijski izvještaj

6. USVAJANJE IZVJEŠTAJA

7. PRIJEDLOG PROGRAMA ZA NAREDNO RAZDOBLJE I USVAJANJE PROGRAMA

8. PRIJEM U ČLANSTVO NOVIH ČLANICA

9. PITANJA I PRIJEDLOZI

 

Zlatko Kavur, predsjednik HKSOI