Sanja Olujić – dobitnica nagrade HPO-a za “dugogodišnji rad u sportu osoba s invaliditetom u 2013.g.”

06.02.2013. Hrvatski paraolimpijski odbor održao je svečanost dodjele nagrada najuspješnijima u 2013.g. Svečanost je održana na Zagrebačkom velesajmu u Kongresnoj dvorani. Za dugogodišnji rad u sportu osoba s invaliditetom u 2013.g. nagrađena je gđa. Sanja Olujić (član IO HKSOI, sudac dresurnog jahanja). 

Sanja Olujić rođena je 11.09.1963. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i srednju školu, OC za jezike, klasični smjer (nekadašnja Klasična gimnazija). 1999. godine stječe diplomu inžinjera agronomije (smjer stočarstvo). U konjički sport ukljućuje se već u svom djetinjstvu, a svoje potencijale i kvalitetu opažanja prepoznaje u radu kao sudac za dresurno jahanje. Ustrajnošću i upornošću Sanja Olujić uz mnoge godine rada i edukaciju stječe titulu internacionalnog kandidata suca za para-dresuru i uvrštena je na FEI listu sudaca, na kojoj je i danas. Svoj doprinos u radu Sanja Olujić vrlo odgovorno odrađuje i kao član Izvršnog odbora Hrvatskog konjičkog saveza osoba s invaliditetom. Izuzetno zalaganje za sportaše osobe s invaliditetom dokazuje djelovanjem u klubovima koji se bave para dresurnim jahanjem savjetima jahačima da ne ponavljaju greške i tako pridonosi njihovom uspjehu. Gotovo uvijek prisustvuje seminarima, okruglim stolovima, kongresima sa temama vezanim za osobe sa poteškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom i sportašima sa invaliditetom koji nastupaju u dresurnom jahanju. Povrh svega, Sanja Olujić sudac je na svim dosadašnjim Državnim Prvenstvima u dresurnom jahanju za osobe s invaliditetom, te nesebično pridonosi kvaliteti provedbe ovog vrlo važnog natjecanja.
Predsjednik HKSOI, Zlatko Kavur