Seminar za jahače i trenere – Varaždin

17.03.2019. održan je seminar za jahače i trenere u Varaždinu, na prostoru Konjičkog kluba „Garestin“. Organizatori seminara bili su Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski konjički savez osoba s invaliditetom. Jahači Dinko Juretić i Karlo Hruškač, zajedno sa svojim trenerima Damirom Maršanićem i Petrom Carstens prisustvovali su jednodnevnom seminaru uz predavače gđu. Elizabeth Eaton (trener) i gđu. Sanja Olujić (sudac). Seminar je odrađen u praktičnom i teorijskom djelu, prilagođen kategorijama jahača.