Redovna godišnja Skupština HKSOI održati će se 28.03.2015. u Koprivnici, s početkom u 11:00 sati.  Dnevni red Skupštine:

1.      OTVARANJE SKUPŠTINE

1.      IZBOR RADNIH TIJELA      

–        Radnog Predsjedništva

–            Zapisničara

–            Ovjerovitelje zapisnika

–            Verifikaciona komisija

2.      USVAJANJE DNEVNOG REDA

3.      USVAJANJE ZAPISNIKA SA IZBORNE SKUPŠTINE HKSOI          ODRŽANE 14.03.2014.

 4.      PODNESAK IZVJEŠTAJA  

–        Izvještaj o radu HKSOI

–            Financijski izvještaj HKSOI

–            Izvještaj Nadzornog odbora HKSOI

 5.      RASPRAVA I USVAJANJE IZVJEŠTAJA

6.      PRIJEDLOG PROGRAMA ZA NAREDNO RAZDOBLJE I USVAJANJE PROGRAMA

7.      PRIJEDLOG STATUTA HKSOI USKLAĐENOG SA NOVIM PROPISIMA I USVAJANJE

8.      PRIJEM U ČLANSTVO NOVIH ČLANICA

9.      RAZNO