TERAPIJSKO JAHANJE

02.03.2019. godine na Skupštini Hrvatskog saveza za terapijsko jahanje (HSTJ) od strane svih redovnih članica jednoglasno je donesena odluka o ulasku Hrvatskog saveza za terapijsko jahanje tj. njegovih članica u Hrvatski konjički savez osoba s invaliditetom (HKSOI), osim ukoliko se one izjasne drugačije.

23.03.2019. godine na Redovnoj godišnjoj Skupštini Hrvatskog konjičkog saveza osoba s invaliditetom prihvaćena je odluka o pripajanju HSTJ u HKSOI. Članice koje će donijeti odluku, moći će direktno biti primljene u HKSOI, a tretirane prema Statutu HKSOI. HKSOI će oformiti odbor koji će se baviti članicama čija je djelatnost terapijsko jahanje, jer će HKSOI sada brinuti i o programu terapijskog jahanja kao temelju za uključivanje u sport potencijalnih korisnika.

Prema novom Zakonu o sportu te Statutu Hrvatskog paraolimpijskog odbora, Hrvatski konjički savez za osobe s invaliditetom, mijenja naziv u Hrvatski konjički savez za paradresurno jahanje – HKSPJ. Novi Statut Saveza nalazi se na web stranici u rubrici Dokumenti.