Tijela saveza

Ustroj Saveza

Savez ima predsjednika, dopredsjednika, izvršni odbor i nadzorni odbor