OBAVIJEST o promjeni naziva!

Prema novom Zakonu o sportu te Statutu Hrvatskog paraolimpijskog odbora, Hrvatski konjički savez za osobe s invaliditetom, mijenja naziv u Hrvatski konjički savez za paradresurno jahanje […]

Više